Zorgverzekering voor chronisch zieken | Vergelijkprijs.nl

Zorgverzekering voor chronisch zieken

Een chronische ziekte is een ziekte die langere tijd aanhoudt, strikt genomen minimaal drie maanden. Toch zul je een gebroken been, dat drie maanden in het gips zit, geen chronische ziekte noemen. Vaker gebruiken we de term voor ziekten die helemaal niet meer overgaan. Van een chronische aandoening kun je over het algemeen niet afkomen met behulp van medicijnen en evenmin kan deze worden verhinderd  door inentingen. Voorbeelden van chronische ziekten zijn reuma, diabetes, diverse klachten aan het bewegingsapparaat zoals hernia´s en spierziekten, hart- en vaatziekten, CARA ofwel aandoeningen aan de ademhalingsorganen en het chronische vermoeidheids syndroom. Sommige chronische ziekten hebben te maken met het feit dat we tegenwoordig steeds ouder worden, ongeveer negen op de tien personen van vijfenzestig jaar of ouder heeft minstens een chronische ziekte onder de leden. Andere chronische ziekten, zoals epilepsie en sommige kankersoorten, rugklachten en diverse psychiatrische chronische ziekten, kunnen je in feite op elke leeftijd treffen. Men vermoedt dat in het jaar 2010 maar liefst een derde deel van de volwassen bevolking van Nederland een min of meer ernstige aandoening heeft, waarbij de kans op volledig herstel nagenoeg is uitgesloten.

Compensatie
Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel.

Overstappen van zorgverzekeraar
Wanneer je chronisch ziek bent, ben je vaak extra hulpbehoevend. Maar doordat je meer risico loopt, zal je soms een medische verklaring moeten invullen. Hoe werkt overstappen bij je zorgverzekering als je chronisch ziek bent?

Voor een basisverzekering mag een verzekeraar je nooit weigeren. Dus je kunt je altijd verzekeren voor de belangrijkste zorgkosten. Maar als je specifieke zorg nodig hebt die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed, moet je daarvoor een aanvullende verzekering afsluiten. Bij aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht. Zorgverzekeraars mogen daar aanvullende voorwaarden stellen bij de acceptatie. Sommige verzekeraars hanteren een medische selectie voordat ze je al dan niet accepteren voor de aanvullende verzekering. Bij de aanvullende verzekeringen komt een medische selectie gelukkig steeds minder voor. Verzekeraars die wel een medische selectie hanteren, doen dit meestal alleen bij de meest uitgebreide aanvullende verzekeringen. Maar juist als je chronisch ziek bent, kunnen dat nu net de aanvullende verzekeringen zijn die jij nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je vaak naar de fysiotherapeut moet of bepaalde medicijnen gebruikt die niet (volledig) worden vergoed door de basisverzekering. Maar helaas accepteert niet iedere verzekeraar chronisch zieken, simpelweg omdat ze heel veel zorg nodig hebben en dus heel veel geld kosten. In de praktijk komt het niet vaak voor dat je echt geweigerd wordt voor een aanvullende verzekering. Meestal zal de verzekeraar je een alternatief voorstel doen, wat inhoudt dat je meer premie moet betalen voor de aanvullende verzekering.

Goede zorgverzekering voor chronisch zieken
Een goede zorgverzekering voor chronisch zieken is een zorgverzekering met een aanvullende gedeelte dat niet alleen goedkoop is, maar vooral voldoende dekking biedt voor de zorg die je nodig hebt. Moet je vaak naar de fysiotherapeut? Controleer dan of de verzekeraar voldoende behandelingen vergoed en of je de volledige behandeling vergoed krijgt of bijvoorbeeld slechts 75 procent. Een andere vergoeding die voor mensen met een chronische ziekte vaak erg van belang is, is die voor medicijnen. Je wilt natuurlijk zeker weten dat je nieuwe verzekeraar de medicijnen die jij gebruikt vergoedt en dat je niet ineens hoeft over te stappen naar een ander merk. Welke medicijnen een verzekeraar vergoedt, kun je terugvinden in het farmaceutisch reglement op de site van de verzekeraar. Een goede verzekering voor chronisch zieken zal niet goedkoop zijn, maar daardoor zal je ook niet voor onverwachte kosten staan.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *